AHL CB

 • 19. červen. 2024

Propozice

Propozice 2021

Aktuální verze propozic pro sezonu 2021 – Toto znění propozic je závazné.

PROPOZICE MOHOU BÝT PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY DLE POTŘEB AHL České Budějovice

Úvod

AHL České Budějovice je amatérskou hokejovou soutěží. Hlavním cílem je zprostředkovávat radost z hokeje, sportu a ze setkávání se s přáteli. Celá soutěž je organizována ve volném čase a z dobré vůle pořadatelů.
V propozicích jsou zakotvena základní pravidla a principy soutěžního ročníku AHL České Budějovice pro sezónu 2020/2021.
Obsah propozic:

 • Pořadatelé soutěže (organizátoři)
 • Podmínky účasti týmu v soutěži
 • Formát soutěžního ročníku
 • Soupisky týmů a hostování
 • Omezení startu hráčů v soutěži
 • Průběh utkání a pravidla
 • Součinnost vedoucích týmů
 • Obsazování rozhodčích
 • Cena zápasu a platby
 • Podmínky pro starty v playoff
 • Statistiky z utkání a ligové statistiky
 • Konfrontace a výjimečné situace
 • Pravomoci rozhodčích

Pořadatelé soutěže (Organizátoři)

Pořadatelem soutěžního ročníku AHL České Budějovice je spolek AHL CB se sídlem Dlouhá 1574/5A, 370 05 České Budějovice, IČ 094 26 132,
Zastoupená:

 • Běhounek Jaroslav – předseda
 • Syrový Jan – místopředseda
 • Ďurica Milan – člen výboru
 • Musil Pavel – člen výboru
 • Rejman Daniel – člen výboru

kontakty na jednotlivé osoby najdete na webové stránce https://ahlcb.cz/kontakty/

AHL CB je zodpovědný za uzavírání dohod o účasti v soutěži s jednotlivými týmy. Zajišťují komunikaci a smluvní vztah s provozovateli stadiónů, na kterých se AHL České Budějovice odehrává. Stanovují formát soutěže a pravidla pro daný ročník. Starají se o financování soutěže. Udržují chod systémů a dbají na hladký průběh všech akcí pořádaných v rámci soutěže AHL České Budějovice.
AHL CB zajišťuje evidenci všech odehraných utkání do databází, ze kterých jsou generovány následně individuální statistiky hráčů AHL České Budějovice. Dále je tvůrcem týmových a individuálních trofejí používaných v AHL České Budějovice.
Oficiální komunikační kanál je email: info@ahlcb.cz.
Ostatní platformy jako WhatsApp jsou pouze organizační a není zajištěna nepřetržitá odezva.

Podmínky účasti týmů v soutěži

Do sezony AHL České Budějovice 2020/2021 vstupují, pouze týmy kterém mají řádně uhrazené startovné do soutěžního ročníku.
Cena startovného je 4 000,- Kč
Maximální počet týmů byl pro letošní sezonu stanoven na 10.
Povinností každého týmu jsou dále zejména tyto úkoly:
– Poslat emailem soupisku hráčů pro sezónu, která bude obsahovat: jméno a příjmení hráče, datum narození, pozice (B, O, Ú) a fotku konkrétního kráče na soupisce
– Dodat kontakty na vedoucího týmu a zástupce vedoucího (email + telefon)
– Dodat informace o barevné kombinaci dresů (žádoucí je, aby tým disponoval dvěma sadami dresů: světlé/tmavé)
Povinností každého týmu je dále složit “vratnou” zálohu za případně nevyužitý led ve výši 5000,- a to před prvním soutěžním utkáním.

Formát soutěžního ročníku

Všechny týmy jsou rozděleny do jedné skupiny:
Fáze soutěže:

 • Základní část – trvá od 1.9.2020 do cca 28.2.2021
 • Playoff – trvá cca od 1.3.2021 do 1.6.2021
 • Zápasy o umístění – trvá cca od 1.3.2021 do 1.6.2021

V základní části se utkají všichni účastníci ve formátu každý s každým ve tříkolovém systému.
Celkem tedy každý tým odehraje v základní části 21 utkání
Zisk bodů ze zápasů v základní části:

 • Vítězství = 2 body
 • Remíza = 1 bod
 • Prohra = 0 bodů

Postupový klíč do playoff
Pořadí v tabulce určují postupně tyto parametry:
Počet bodů, Vzájemné zápasy, Rozdíl ve skóre, Více vstřelených gólů, Méně trestných minut, Los.

Všech 8 týmů postupuje do playoff

Formát playoff
Čtvrtfinále > Zápasy o umístění > Semifinále > Bronzový zápas > Zápas o Zlato
Čtvrtfinále, Semifinále, Bronzový zápas a Zápas o Zlato se hraje na dvě utkání. Větší bodový zisk ze dvou utkání znamená postup. V případě rovnosti bodů ze dvou utkání se odehraje třetí rozhodující zápas, pokud i ten bude remízový 15 minut před koncem zápasu, následují nájezdy (5 na každé straně, při remíze potom náhlá smrt po jednom).

Zápasy o umístění se hrají pouze na jedno utkání, pokud bude remíza 15 minut před koncem zápasu, následují nájezdy (5 na každé straně, při remíze potom náhlá smrt po jednom).

Soupisky týmů a hostování

Každý tým je povinen před startem soutěže předat soupisku týmu pořadateli soutěže. Povinné údaje o každém registrovaném hráči jsou Jméno a Příjmení, datum narození, fotografie a pozice. Do utkání základní části AHL České Budějovice smí nastoupit pouze zaregistrovaný hráč. Všechny hráče je nutné registrovat do začátku soutěže.
V každém týmu je možné mít neomezený počet kmenových hráčů na soupisce.
Soupiska lze dále doplňovat do 14.12. 2020 a to pouze formou emailu, který vedoucí týmu odešle na: info@ahlcb.cz.
V každém týmu je možné mít dále 1 hostujícího hráče na zápas z jakékoliv jiné soutěže nebo z jiného týmu AHL České Budějovice pouze pokud počet hráčů v týmu je méně než 8 včetně. Tento hráč musí splňovat pravidlo o omezení hráčů v soutěži a v zápase se nepočítají jeho individuální statistiky.
Start v playoff je podmíněn dostatečnou docházkou a splněnými starty v základní části. Limit je minimálně 5 zápasů. (Jediné výjimky jsou prokazatelné zdravotní záznamy od lékaře, které může vedoucí doložit pro udělení výjimky).
Brankáři mohou mezi týmy hostovat bez omezení, je ale vždy nutné toto dopsat do zápisu o utkání.

Omezení startů hráčů v soutěži

AHL České Budějovice je amatérská soutěž a proto chceme zajistit vyrovnaná utkání pro co možná největší množství týmů v soutěži. Těmito propozice zásadně apelujeme na vedoucí týmů, aby se vyvarovali jakýchkoli podvodných startů nebo se snažili jakkoli kazit radost z hokeje podvodným chováním nebo starty hráčů na cizí registrační údaje, tzv “na černo”.

V soutěži smí nastupovat všichni hráči, kteří chtějí hrát hokej, soutěž má pouze tato kritéria:
– hráč hrající max. 2 ligu nebo obdobnou soutěž v Evropě nebo na celém světě 10 let po ukončení kariéry nebo hráč starší 50 let
– hráč hrající max. krajskou ligu, univerzitní soutěž nebo juniorskou soutěž 5 let po ukončení kariéry.
– v každém týmu je možné udělit maximálně jednu výjimku pro hráče, co nesplňuje kritéria, ale pouze za předpokladu schválení tohoto hráče ostatních vedoucích týmu na pravidelné schůzce vedoucích týmu.

Průběh utkání a pravidla

Každé utkání je rozlosováno v rozpisu zápasů, který je uveden na stránce www.ahlcb.cz vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu utkání. Změny jsou vedoucím mužstev komunikovány přes aplikaci WhatsApp.
Utkání se hrají formátem:

 • 10 minut rozbruslení
 • 80 minut zápas
 • strany se nemění

Vzhledem k nutnosti vejít se do časového limitu vyhrazeného pro každé utkání, apelujeme na dochvilnost. Pokud tým není nastoupený v kompletní sestavě, i tak se zápas začíná přesně po vypršení času pro rozbruslení. Tým, který bude jakkoliv zdržovat začátek utkání (nepřítomnost brankáře, neochota nastoupit na úvodní vhazování apod.) bude penalizován technickým gólem. Tuto penalizaci může nařídit rozhodčí utkání a to opakovaně, pokud tým bude dále zdržovat průběh utkání.
Modelová situace: Pokud tým A není připraven nastoupit, z důvodu absence brankáře, začíná se hrát v řádném čase. Tým může nastoupit v šesti hráčích v poli. Pokud tým nenastoupí a bude zdržovat začátek utkání, bude mu udělen technický gól.
Oddechový čas nelze vybrat v prvních a posledních 5ti minutách zápasu.
Zápasy základní části i zápas playoff nebo zápasů o medaile, mohou skončit remízou.
Nedostavení se družstva k utkání, respektive nesehrání utkání z důvodu nedostatečného počtu jednoho družstva je důvodem k penalizaci provinivšího se družstva ve výši úhrady nákladů na sehrání utkání za obě družstva. Provinivšímu se družstvu bude toto utkání kontumováno s výsledkem 5:0 pro jeho neprospěch.
Pokud některému z týmů nevyhovuje termín zápasu nebo se nemůže dostavit k zápasu, může požádat vedení soutěže nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápasu o jeho přeložení, vedení soutěže tuto žádost projedná a nejpozději do dvou kalendářních dnů uvědomí žadatele o rozhodnutí. Vedení soutěže nemusí žádosti vyhovět.

Vyloučení
Za každý udělený menší trest je vyměřen 3 minuty trestu. Potrestaný hráč se musí neprodleně po uložení trestu odebrat na trestnou lavici.
Jakékoli debaty, nebo zbytečné zdržování s odchodem na trestnou lavici mohou být ihned na místě ohodnoceny jako nesportovní chování, které kazí zážitek ostatním hráčům a takový hráč může obdržet 10 minutový osobní trest nebo trest do konce zápasu.
Vyšší tresty
– Udělují se především za nebezpečnou hru a tvrdost, záludnost a surovost, která se neslučuje s povahou amatérského hokeje. Je na uvážení rozhodčího, jaký trest udělí. Má však pravomoc udělit 10ti minutový trest nebo trest do konce utkání.
– Dále se vyšší trest uděluje za nesportovní chování, ponižování, nadávky a další negentlemanské chování. I zde má rozhodčí pravomoc udělit 10ti minutový trest nebo trest do konce utkání.
Zákaz startu hráčů
Omezení startu hráče na 1 zápas
– za udělení dvou 10ti minutových trestů
– za udělení vyššího trestu v zápase za nesportovní chování je automaticky omezen start hráče v dalším utkání
– tato skutečnost bude zaslána pořadatelem AHL České Budějovice vedoucímu mužstva v komunikační skupině ve skupině WhatsApp. Vedoucí týmu je odpovědný za informování hráče, že má omezený start v dalším utkání.
Omezení startu hráče na 5 zápasů
– pokud se hráč hrubě proviní proti pravidlům nebo slušnému chování, může být na žádost rozhodčího navrženo pozastavení činnosti na následujících 5 utkání – tato skutečnost bude zaslána pořadatelem AHL České Budějovice vedoucímu mužstva do emailu a zároveň v komunikační skupině WhatsApp. Vedoucí týmu je odpovědný za informování hráče, že má omezený start na dalších 5 utkání.
Oficiální text propozic nemůže popsat všechny scénáře, proto apelujeme na každého jednotlivého účastníka soutěže, aby se choval k pořadatelům, protihráčům, zaměstnancům stadionů a divákům ohleduplně a slušně.
Pravidla utkání se řídí platnými pravidly ČSLH s těmito výjimkami
– neuplatňuje se pravidlo, kdy po zakázaném uvolnění není možné střídat
– zakázané uvolnění se posuzuje dle starého pravidla pro zakázané uvolnění, hybridní icing tedy neplatí.

Součinnost vedoucích týmů

– Na každý zápas je povinen vedoucí týmu si vytisknout svoji soupisku a řádně vyplnit před utkáním čísla na dresu hrajících hráčů v zápase
– Pokud bude v průběhu zápasu zjištěn hráč, který není na soupisce (například vstřelí branku hráč, který není v zápise, branka automaticky neplatí a hráč je vyloučen ze zápasu a start v utkání se hráči nezapočítává)
– Zajistit, aby zápas mohl začít v řádném čase dle rozpisu
– Zajistit, aby hráči byli informováni o pravidlech
– Zajistit, aby jakýkoli hráč narušující hladký průběh zápasu byl především vedoucím týmu “usměrněn”, aby zápas mohl hladce proběhnout
– Po utkání vyřešit s rozhodčími utkání případné nesrovnalosti v zápise o utkání (střelci / asistenti / tresty). Vedoucí je povinen především nahlásit, pokud hráč, který byl nahlášen do zápasu, nakonec nenastoupil a nebyl tak součástí utkání.

Obsazování rozhodčích

Obsazování rozhodčích na utkání zajišťuje pořadatel AHL České Budějovice. Na každé utkání jsou přiděleni dva rozhodčí.
AHL České Budějovice si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsazení rozhodčích do utkání bez předchozího upozornění týmů.
Týmy si mohou zažádat o změnu přiděleného rozhodčího pro utkání emailem na info@ahlcb.cz. Této žádosti však nemusí být vyhověno, neboť rozhodčí jsou “nedostatkové” zboží.
Opět zde apelujeme na shovívavost vůči rozhodčím a zdravý rozum všech hráčů a vedoucích týmů. Rozhodčí nemůže vidět vše.

Částka pro jednoho rozhodčího za zápas je 400 Kč (pokud rozhoduje sám), částka pro dva rozhodčí dohromady je 600 Kč, uhradí jej vždy vedoucí domácího týmu uveden v zápise o utkání a to před nebo po zápase osobně jednomu z rozhodčích.

Cena zápasu a platby

Každé utkání stojí 4850,- Kč (částka pro HC Pouzar). Vedoucí hostujícího týmu uveden v zápise nebo jeho zástupce je povinen uhradit polovinu této částky (2425 Kč) + polovinu pro rozhodčí (200 Kč nebo 300 Kč) před nebo po skončeném utkání vedoucímu domácího týmu osobně. Výjimkou jsou pouze týmy, které mají pořadatelem soutěže schválenou platbu převodem na účet. I tyto týmy jsou však povinny informovat vedení soutěže o této skutečnosti, protože vedení soutěže nemusí být s touto skutečností srozuměno.

Podmínky pro starty v playoff

V základní části mohou nastoupit kdykoli hráči řádně registrováni na webu AHL České Budějovice – www.ahlcb.cz. Do vyřazovacích částí playoff však mohou nastoupit pouze hráči, kteří splní:
5 účastí na zápasech svého týmu v základní části.
Hostující hráči mohou nastoupit pouze za podmínek, co platí v základní části.
Tuto evidenci má na starosti pořadatel AHL České Budějovice.
Do utkání playoff v rámci soutěže může nastoupit pouze hráč pouze za jeden tým. Pokud je tedy hráč kmenovým hráčem a hostem v rámci jedné soutěže musí si zvolit tým, za který v playoff bude nastupovat.
Seznam hráčů splňující počet startů bude zaslán na konci základní části vedoucím týmů.
Žádné výjimky nejsou dovoleny kromě prokazatelné lékařské zprávy, která znemožnila hráči, aby splnil dostatečný počet startů.

Statistiky z utkání a ligové statistiky

Statistiky ze zápasů jako výsledky a pořadí v tabulce se pořadatel AHL České Budějovice snaží aktualizovat ten samý den, nebo den po odehraném utkání. Přesto mohou existovat objektivní důvody, proč nelze aktualizovat v tak rychlém čase.
Prosíme o shovívavost.
Evidence hráčských statistik si aktualizuje každý vedoucí týmu sám. Pokud si vedoucí týmu řádně neaktualizuje hráčské statistiky do následujícího svého zápasu, bude považován předchozí zápas za uzavřený a statistiky nebude dále moci aktualizovat.
Evidují se ze zápasu tato data:

 • – počet branek
 • – počet trestných minut a jejich viníci
 • – střelci a asistenti branek

Případné opravy, nesrovnalosti nebo změny ve statistikách je nutné zasílat emailem na oficiální kontaktní adresu AHL České Budějovice – info@ahlcb.cz

Konfrontace a výjimečné situace

Apelujeme na vzorné a férové chování všech vedoucích mužstev.
Přesto mohou nastat problematické situace a tedy jsou zde uvedena pravidla pro vznášení konfrontací.
Konfrontaci za neoprávněný start hráče do zápasu je nutné učinit nejpozději 30 minut před koncem zápasu. Konfrontací se rozumí nahlášení čísla hráče, který dle názoru soupeře není oprávněn ke startu, rozhodčímu utkání.
Postup konfrontace:
– Rozhodčí si zapíše číslo hráče a po skončení zápasu si nechá hráče zavolat společně s vedoucím družstva nebo jeho zástupcem do šatny rozhodčích.
– Rozhodčí vyfotí hráče pro pozdější evidenci a případnou analýzu
– Rozhodčí ověří, zda hráč odpovídá hráči na soupisce daného týmu a přímo na místě může potvrdit oprávněnost startu. Kontrolou dokladu totožnosti dané osoby (pokud nezajistí součinnost vedoucí týmu nebo sám hráč je ihned brána konfrontace jako platná a zápas je tedy kontumován)
– Pokud ani po zápase není jasné, zda byla konfrontace platná nebo ne, rozhodnutí je na pořadateli AHL České Budějovice, který má na rozhodnutí 3 pracovní dny.
Kontumace utkání znamená, že tým, který se provinil nasazením hráče, které bylo proti těmto propozicím soutěže, prohrává 5:0 a musí uhradit pokutu 2000,- Kč za porušení propozic AHL České Budějovice
Tým, který se proviní opakovaně proti pravidlům, nebo bude u tohoto týmu zjištěno podvodné chování, může na základě rozhodnutí pořadatele AHL České Budějovice přijít o všechny dosud získané body nebo může být vyloučen ze soutěže.

Pravomoci rozhodčích

– Rozhodčí utkání je hlavní instancí na stadionu a je nutné následovat jeho pokyny (ať už jde o například o změnu šatny týmu, posun startu zápasu nebo o kontrolu hráčů apod)
– Rozhodčí utkání má pravomoc v případě špatného chování týmu zastavit utkání nebo ani zápas nezačít a tým, který se takto provinil proti propozicím potrestat. Provinilý tým to nezbavuje povinnosti uhradit plnou částku za utkání uvedenou výše.
Zejména se jedná o tyto případy:
– pokud hráči vstupují na ledovou plochu dříve, než je určený začátek pronájmu ledu a tedy utkání
– pokud hráči svým chováním poškozují prostory stadionu a jeho vybavení
– hráči neuposlechnou pokyny rozhodčího utkání
– hráči se nechovají sportovně nebo se chovají hrubě vůči pořadatelům AHL České Budějovice, rozhodčím, divákům nebo zaměstnancům stadiónů, na kterých se zápas koná.

Závěrečná ustanovení

AHL CB si vyhrazuje právo změnit propozice v průběhu sezóny AHL České Budějovice.
AHL CB nenese zodpovědnost za žádné majetkové ztráty v průběhu utkání AHL České Budějovice.
AHL CB nezajišťuje na zápasy žádný zdravotní servis, každý hráč nastupuje na své vlastní riziko.
V soutěži AHL České Budějovice neexistuje žádné kolektivní pojištění hráčů.
AHL CB si vyhrazuje právo na použití fotek z utkání pořízených pořadateli a jejich publikování na sociálních sítích, webech a jiných propagačních materiálech. Každý hráč svojí registrací do systému soupisek týmů AHL České Budějovice souhlasí s použitím osobních údajů (jméno a příjmení) v materiálech k utkání.
AHL CB v případě zásahu vyšší moci (živelná katastrofa nebo omezení sportovních akcí z důvodu vládních nařízení apod.) není povinen vracet startovné uhrazené týmy za sezónu AHL České Budějovice.
AHL CB bude pořádat pravidelné schůze vedoucích mužstev, kde bude informovat vedoucí mužstev o vedení, organizaci, financování a průběh soutěže AHL České Budějovice.

Generální partner

Partneři

Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img